iPhone mới sẽ có logo phát sáng

iPhone mới sẽ có logo phát sáng

Đăng ký sáng chế mới của Apple cho phép logo quả táo quen thuộc ở lưng iPhone có thể phát sáng, tương tác với thông báo.
Chat với BizLIVE