Thắc thỏm “tiền sử dụng đất”

Thắc thỏm “tiền sử dụng đất”

Với các doanh nghiệp địa ốc, quyền sử dụng đất đai và những câu chuyện bên lề luôn là vấn đề có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh.
Chat với BizLIVE