Dung Quất lo Nghi Sơn cạnh tranh

Dung Quất lo Nghi Sơn cạnh tranh
Sau 10 năm vận hành thương mại, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang “lo đứng, lo ngồi” khi Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) bắt đầu bán hàng.
Chat với BizLIVE