CPI tháng 9 tăng thấp nhất 5 năm

CPI tháng 9 tăng thấp nhất 5 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 0,01% so với tháng 12 năm trước. Đây đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016...

Bơm tiền nay đã khác xưa…

Bơm tiền nay đã khác xưa…
Hai lần liên tiếp Thủ tướng đặt vấn đề xem xét chính sách tiền tệ hiện nay, gắn với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chat với BizLIVE