Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác

Chu kỳ kinh tế lần này sẽ khác
Một chu kỳ kinh tế có độ dài không quá 10 năm. Năm nay năm thứ 10 kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2008 mà Việt Nam cũng chịu tác động.
Kịch bản nào cho kinh tế năm 2017?

Kịch bản nào cho kinh tế năm 2017?

“Mặc dù vốn FDI đăng ký giảm nhưng vốn FDI thực hiện có xu hướng tăng lên, tiến sát vốn FDI đăng ký, đây là xu hướng tiếp nối của năm 2016”, dự báo của các...
Chat với BizLIVE