Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nông nghiệp là “mỏ vàng” của các startup

Nhờ sự phát triển của nền tảng công nghệ, startup Việt trong lĩnh vực nông nghiệp đang ngày càng đi sâu và nhạy bén hơn với sự biến đổi của thị trường khu vực và thế...
Chat với BizLIVE