Cáp biển AAG lại gặp sự cố

Cáp biển AAG lại gặp sự cố

Dù việc cáp biển bị đứt đã diễn ra được 2 tuần nhưng các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước vẫn chưa có lịch sửa chữa.
Chat với BizLIVE