Huawei sắp nhận thêm cú tát từ Mỹ

Huawei sắp nhận thêm cú tát từ Mỹ

Theo đề xuất của dự thảo mới, các công ty nước ngoài có sử dụng thiết bị sản xuất hoặc chip từ Mỹ sẽ bắt buộc phải nhận được giấy phép của chính quyền để bán...
Công ty nào nợ nhiều nhất tại Mỹ?

Công ty nào nợ nhiều nhất tại Mỹ?

Theo phân tích của trang 24/7 Wall Street từ các báo cáo tài chính gửi lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC), tổng nợ dài hạn của các công ty phi tài chính trong nhóm...
Chat với BizLIVE