Sếp Huawei tuyên bố từ mặt Google

Sếp Huawei tuyên bố từ mặt Google
Theo Android Police, một giám đốc của Huawei tại Áo tuyên bố công ty này không bao giờ quay lại dùng các dịch vụ của Google, kể cả khi lệnh cấm được gỡ bỏ.
Chat với BizLIVE