Khuyến khích người mua lấy hóa đơn

Khuyến khích người mua lấy hóa đơn

Tình trạng các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng (VAT) trên giá hàng hóa dịch vụ bán cho khách hàng, nhưng không xuất hóa đơn rất phổ biến.
Chat với BizLIVE