Nhà băng lộ cửa tăng vốn

Nhà băng lộ cửa tăng vốn

Một áp lực lớn đối với các ngân hàng trong việc áp dụng Basel II là nhu cầu tăng vốn, đảm bảo an toàn rủi ro. Sau một thời gian dài khó có thể thực hiện việc phát...
Chat với BizLIVE