HDBank Takes Lead in Vietnam’s Retail Market

HDBank Takes Lead in Vietnam’s Retail Market

HDBank has been honored with the second and back-to-back "Best Domestic Retail Bank" award in 2020 by Asian Banking & Finance for its impressive results in the retail segment with modern products and services, meeting...
“Thanh toán ngay - Hoàn tiền bay” cùng HDBank

“Thanh toán ngay - Hoàn tiền bay” cùng HDBank

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, HDBank triển khai ưu đãi “Thanh toán ngay - Hoàn tiền bay”, hoàn ngay 36% giá trị giao dịch khi khách hàng...
Chat với BizLIVE