Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?

Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh để nghe cán bộ này báo cáo những vấn đề về việc xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và...
Chat với BizLIVE