Phong tỏa ba khu dân cư phòng Covid-19

Phong tỏa ba khu dân cư phòng Covid-19

Ba khu dân cư với khoảng 4.500 người ở các quận Dương Kinh, Hải An và huyện Thủy Nguyên bị phong tỏa, hạn chế đi lại nhằm phòng tránh Covid-19.
Chat với BizLIVE