USD

Tỷ giá USD/VND chưa ngừng giảm

Tỷ giá USD/VND chưa ngừng giảm
Sáng nay, dù tỷ giá trung tâm bình ổn trở lại sau 7 phiên giảm liên tiếp, giá USD tại một số ngân hàng vẫn tiếp tục đi xuống.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục đi xuống

Tỷ giá trung tâm tiếp tục đi xuống
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, trong khi giá USD tại các ngân hàng không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.
Tỷ giá trung tâm đi xuống

Tỷ giá trung tâm đi xuống

Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần sau khi vừa có một tuần đi lên.
Chat với BizLIVE