USD

Ngân hàng giảm mạnh giá USD

Ngân hàng giảm mạnh giá USD
Nối tiếp đà từ phiên trước, giá USD tại các ngân hàng trong phiên sáng nay tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 20 đến 30 đồng.

Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá trung tâm tăng trở lại
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng trở lại trong khi giá USD tại một số ngân hàng sáng nay lại có xu hướng đi xuống.
Tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh trở lại

Tỷ giá trung tâm sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh sau bốn phiên giảm liên tiếp trong khi giá USD tại các ngân hàng biến động trái chiều.
Giá USD tiếp tục giảm

Giá USD tiếp tục giảm

Giá USD tại các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm phiên thứ năm liên tiếp với mức giảm từ 5 đến 10 đồng so với sáng qua.

Giá USD tiếp tục giảm sâu

Giá USD tiếp tục giảm sâu
Tỷ giá USD/VND trên bảng điện tử tại các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh từ 20 đến 40 đồng so với phiên trước.
Tỷ giá USD/VND tăng trở lại

Tỷ giá USD/VND tăng trở lại

Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay tăng trở lại sau khi vừa có phiên giảm khá mạnh trong sáng qua.

Giá USD tiếp tục đi xuống

Giá USD tiếp tục đi xuống
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 10 đồng trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm từ 20 đến 30 đồng so với cuối tuần trước.
Giá USD tăng trở lại trên các thị trường

Giá USD tăng trở lại trên các thị trường

Sau khi giảm mạnh sáng qua, giá USD đã tăng trở lại trên thị trường liên ngân hàng, trên thị trường tự do, cũng như trên biểu niêm yết tại các ngân hàng thương mại.
Chat với BizLIVE