Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV EVN

Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV EVN

Ông Cao Quang Quỳnh, ông Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ 24/2.
Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin

Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin

Thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ, Tập thể CBCNV ngành Điện đã tận tâm, tận lực, gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng đất nước trong chiến tranh, cũng như công cuộc xóa...
Chat với BizLIVE