Hong Kong bắt hai người Đức

Hong Kong bắt hai người Đức
Cảnh sát bắt hai người Đức ngày 15/11 tại Tuen Mun, khu Tân Giới trong chiến dịch giải tán các nhóm biểu tình đang tập trung tại đây.
Chat với BizLIVE