Biến động tỷ giá và “Tái ông thất mã”

Biến động tỷ giá và “Tái ông thất mã”

“Thị trường cần thì hỗ trợ. Đã hỗ trợ thì phải bán đủ. Không nửa vời. Vì đây còn là niềm tin”, Thống đốc Lê Minh Hưng từng nêu quan điểm trong đợt can thiệp cuối...
Chat với BizLIVE