Facebook vừa công khai bỏ mặc người dùng

Facebook vừa công khai bỏ mặc người dùng
Với điều khoản mà Facebook sắp áp dụng, mạng xã hội này đang tìm một hướng đi để đảm bảo an toàn cho mình, trong khi không nhắc gì tới việc bảo vệ quyền lợi của...
Chat với BizLIVE