Những con số biết nói

Những con số biết nói

Đấu thầu qua mạng đã chứng tỏ sự vượt trội khi công khai, minh bạch luôn cả thông tin về số lượng nhà thầu tham dự trong mỗi gói thầu.
Chat với BizLIVE