“Quý 4, DRC sẽ còn khó khăn”

“Quý 4, DRC sẽ còn khó khăn”

VCSC đưa ra dự báo đối với Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng(DRC) quý 4 sẽ còn gặp khó khăn và giữ nguyên khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu của  với giá mục...
Chat với BizLIVE