Loạn vinh danh doanh nghiệp

Loạn vinh danh doanh nghiệp

Giữa vô số danh hiệu dành cho các doanh nghiệp, không ít tên tuổi doanh nghiệp sau khi được vinh danh chẳng bao lâu lại “dính phốt”.
Chat với BizLIVE