D2D ngắm “đích” mới

D2D ngắm “đích” mới

Tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) được tổ chức ngày 22/4/2015 vừa qua, các cổ đông đã đồng lòng ủng hộ những kế hoạch...
Chat với BizLIVE