Giá Bitcoin lại vượt 4.000 USD

Giá Bitcoin lại vượt 4.000 USD
Mỗi đồng tiền ảo hôm nay có lúc lên 4.080 USD, tăng hơn 37% so với đáy cuối tuần trước, do nhà đầu tư bớt lo ngại về Trung Quốc.
OTC vẫn sống... vật vờ

OTC vẫn sống... vật vờ

Cổ phiếu trên thị trường OTC vẫn có thể được giao dịch tốt, thậm chí một số ít môi giới OTC hiện nay vẫn sống được, tất nhiên phải thay đổi trong cách thức hoạt động...
Chat với BizLIVE