Bước ngoặt mới của Bitcoin

Bước ngoặt mới của Bitcoin
Lần nâng cấp Bitcoin đầu tiên sau 4 năm vừa được các thợ đào trên thế giới đồng thuận. Thông tin tích cực trên đã đẩy giá Bitcoin bật tăng.
Chat với BizLIVE