Công nghệ 24h: Tiki đang sáp nhập với Sendo?

Công nghệ 24h: Tiki đang sáp nhập với Sendo?

Nếu quá trình sáp nhập thành công, cả hai công ty sẽ loại bớt một đối thủ mạnh đồng thời tạo ra công ty mới đủ tiềm lực để đấu với các doanh nghiệp ngoại như...
Chat với BizLIVE