Thanh tra “3 nội dung phức tạp”

Thanh tra “3 nội dung phức tạp”
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, với 3 nội dung phức tạp.
Chat với BizLIVE