Nhận định chứng khoán 17/9: Đi ngang

Nhận định chứng khoán 17/9: Đi ngang

Các công ty chứng khoán không đưa ra nhận định tiêu cực nào trước phiên đáo hạn phái sinh. Kịch bản đi ngang vẫn là chấp nhận được vào lúc này.
Chat với BizLIVE