[BizDEAL] Vinaconex bất ngờ khóa room ngoại về 0%

[BizDEAL] Vinaconex bất ngờ khóa room ngoại về 0%
Vinaconex có thông báo về việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Vinaconex về 0%. Hiện tại, khối ngoại đang nắm giữ khoảng 11% cổ phần Vinaconex, tương ứng hơn 48 triệu...
Bao giờ ngành vận tải biển qua cơn bĩ cực?

Bao giờ ngành vận tải biển qua cơn bĩ cực?

Để giảm áp lực vốn vay và tạo nguồn tiền duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn của ngành chưa có dấu hiệu cải thiện, nhiều công ty vận tải biển tiếp tục phải...
Chat với BizLIVE