Phạt 2 cá nhân bán “chui” cổ phiếu VC3, LPB

Phạt 2 cá nhân bán “chui” cổ phiếu VC3, LPB
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Ánh Lệ và ông Nguyễn Khắc...
Chat với BizLIVE