VPBank khóa room ngoại 15%

VPBank khóa room ngoại 15%

Theo quy định, tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại Việt Nam không được quá 30%.
Ông Nguyễn Bá Dương rời Ricons

Ông Nguyễn Bá Dương rời Ricons

Chiều 10/10, Công ty Đầu tư Xây dựng Ricons tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Dương khỏi...
Chat với BizLIVE