Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim

Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim

Ngày 31/12/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại, Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế...
Chat với BizLIVE