Tiêu hủy quặng vàng trái phép

Tiêu hủy quặng vàng trái phép

Lần đầu tiên, người dân sống tại mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã tự giao nộp những bao quặng lấy trái phép tại các bãi vàng để cơ quan chức năng tiêu hủy.
Chat với BizLIVE