Thêm ngân hàng Việt vào thị trường Myanmar

Thêm ngân hàng Việt vào thị trường Myanmar

Văn phòng đại diện của HDBank tại Myanmar sẽ là đầu mối xúc tiến các hoạt động đầu tư, giao dịch, giới thiệu khách hàng tới ngân hàng tại Myanmar; hỗ trợ giám sát các khoản vay nước...
Chat với BizLIVE