Bơm tiền nay đã khác xưa…

Bơm tiền nay đã khác xưa…

Hai lần liên tiếp Thủ tướng đặt vấn đề xem xét chính sách tiền tệ hiện nay, gắn với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chat với BizLIVE