Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm mới

Văn phòng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm mới

Ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng...
Đất nước chính thức bước vào “thời chiến”

Đất nước chính thức bước vào “thời chiến”

Cuộc họp Bộ Chính trị cuối tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quay sang nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất”...
Chat với BizLIVE