Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

Sau một thời gian tăng trưởng “nóng” về diện tích canh tác, hàng loạt rừng cao su tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh TT-Huế bị người dân chặt bỏ không thương tiếc để lấy gỗ, làm...
Chat với BizLIVE