Taxi công nghệ vẫn phải gắn “mào”

Taxi công nghệ vẫn phải gắn “mào”

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng lần thứ 9 bản Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, sau khi đã thống...
Chat với BizLIVE