Kiên Giang bầu Chủ tịch tỉnh mới

Kiên Giang bầu Chủ tịch tỉnh mới

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Chat với BizLIVE