Lạng Sơn bầu Chủ tịch tỉnh mới

Lạng Sơn bầu Chủ tịch tỉnh mới

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chat với BizLIVE