10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020

10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020

Năm 2020, Việt Nam không chỉ vượt qua những khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và bão, mưa lũ, thiên tai lịch sử ở miền Trung, mà còn đạt được những...
Chat với BizLIVE