Hơn 22,63 tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam

Hơn 22,63 tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam

Theo thống kê, vốn ngoại đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực; trong đó tập trung nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 15,74 tỷ USD, chiếm 69,6...
Chat với BizLIVE