Tăng tuổi nghỉ hưu chậm để tránh “sốc”

Tăng tuổi nghỉ hưu chậm để tránh “sốc”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến cáo cần cân nhắc tuổi nghỉ hưu của các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số...
Chat với BizLIVE