Fairfax Asia đã mua xong 41 triệu cổ phiếu BIC

Fairfax Asia đã mua xong 41 triệu cổ phiếu BIC
Với việc mua thành công 41 triệu cổ phiếu, Fairfax Asia Limited đã nâng mức sở hữu tại BIC lên 35%. Đây là công ty con của Fairfax Financial Holdings, Tập đoàn Bảo hiểm đóng trụ...
BIDV muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại BIC

BIDV muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại BIC

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV (BID) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu BIC của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt...
Chat với BizLIVE