Ngân hàng tăng tốc về đích

Ngân hàng tăng tốc về đích

3/4 quãng đường năm tài chính 2019 đã đi qua, một số ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh sơ bộ, báo hiệu thêm một năm kinh doanh khả quan.
Chat với BizLIVE