AAA
AAA “chuyển nhà” sang HOSE

AAA “chuyển nhà” sang HOSE

HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA) đã thống nhất hủy niêm yết cổ phiếu AAA tại HNX và đăng ký niêm yết tại HOSE.
Chat với BizLIVE