Lịch sự kiện

 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017
  Thời gian họp: 21/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  Nội dung họp: Công ty thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.
 • 16/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An 
  - Mã chứng khoán: YBC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 600.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,32% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/12/2016.
 • 26/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
  Thời gian họp: Ngày 26/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  Nội dung họp: Công ty xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.
 • 06/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Nghị 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: YBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.500 CP (tỷ lệ 0,38%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.500 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/04/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/04/2016.
 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Bích Hiền 
  - Mã chứng khoán: YBC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 302.800 CP (tỷ lệ 5,21%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 302.800 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/03/2016.
 • 23/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Bà Trần Hoàng Diệu Linh đã mua 300.300 cổ phiếu hay 5,17% và trở thành cổ đông lớn.
 • 25/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.000.000
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.837.430
  Ngày giao dịch chính thức: thứ sáu, ngày 25/09/2015.

  Chú ý: Số lượng cố phiểu này từ đợt phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 27/06/2016.

  File gốc

 • 20/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/11/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/11/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2014
  Thời gian họp: 23/11/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tới từng cổ đông sau.

 • 04/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ để cơ cấu lại bộ máy tổ chức của công ty.

  Tải file gốc

 • 25/06/2014

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:

  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 4.837.430
  Ngày chính thức giao dịch: 25/6/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 5.200 đồng/cổ phiếu.

 • 28/05/2014

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố hủy niêm yết cổ phiếu trên HaSTC:

  Số cổ phiếu hủy niêm yết: 4.837.430
  Ngày hủy niêm yết: 28/5/2014.

 • 03/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/06/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/06/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần/1 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông trong thư mời họp
  - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 • 20/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 17/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 24/04/2011
  - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái – Tổ 16, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

 • 18/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 17/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 4/2010

    (Theo hnx) 

   
 • 01/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  YBC: Ngày 23/12/2010, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2010
  - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép cổ đông chiến lược được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng trước thời hạn số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền bỏ phiếu
  - Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2011

  (Theo: hnx.vn)

 • 10/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/09/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 30/06/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 736/TB-TTLK ngày 20/5/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC), cụ thể như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/6/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 29/5/2009

  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  - Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông

  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

  - Thời gian thực hiện: 30/6/2009

  - Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 • 28/04/2009

  Kết quả kinh doanh quý

     Báo cáo tài chính quý 1/2009
 • 24/02/2009

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý IV/2008

Giá trong ngày

29.8

-10.2 (-25.5%)
Giá tham chiếu40.0
Giá mở cửa40.0
Giá cao nhất40.0
Giá thấp nhất40.0
Giá đóng cửa40.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại75.82%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,811,610
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)173.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)535.4
P/E55.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,624.7
P/B4.5
Lợi tức cổ phiếu (%)13
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

40.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng ký...

16/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An - Mã chứng khoán: YBC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016Ngày...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Nghị - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: YBC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Bích Hiền - Mã chứng khoán: YBC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 302.800 CP (tỷ lệ...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Bà Trần Hoàng Diệu Linh đã mua 300.300 cổ phiếu hay 5,17% và trở thành cổ đông lớn.

25/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm:...

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/11/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

23/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2014Ngày giao...

04/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

25/06/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký...

28/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố hủy niêm yết cổ phiếu trên HaSTC:Số cổ phiếu...

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

22/06/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

18/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

17/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

24/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 ...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010   (Theo hnx)

01/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

YBC: Ngày 23/12/2010, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng- Ngày đăng ký cuối cùng...

10/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

08/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2010

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

30/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

30/06/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 736/TB-TTLK ngày 20/5/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC),...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

24/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành