Lịch sự kiện

 • 07/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. 
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (SMD) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2018.
 • 14/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
 • 25/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2017
  Thời gian thanh toán : 25/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 29/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 29/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  Nội dung họp:
  +Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  + Quyết định mức thù lao cho HĐQT, BKS;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 16/03/2017.
 • 03/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 03/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 24/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng chức vụ Giám đốc từ ngày 04/07/2016.

  Tải file gốc
 • 04/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuyến chức vụ Giám đốc thay thế ông Nguyễn Cao Thắng từ ngày 04/07/2016.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Cao Thắng từ ngày 13/06/2016 đến hết ngày 30/06/2016.

  Tải file gốc
 • 05/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/05/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016
  Thời gian họp: 08h30, ngày 28/03/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  + Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/12/2015

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.000.000
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 25/12/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.100VND/cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 12/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ công bố khi có lịch chính thức
  Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính Công ty - Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phượng tiên thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015; + Quyết định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2015;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giá trong ngày

2.7

-1.4 (-34.15%)
Giá tham chiếu4.1
Giá mở cửa2.7
Giá cao nhất2.7
Giá thấp nhất2.7
Giá đóng cửa4.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)10.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)725.5
P/E3.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,035.1
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
16/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
15/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
14/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
13/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
10/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
09/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
08/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
07/01

4.10

1.40 (51.85%)

00
06/01

4.10

1.40 (51.85%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

07/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng ký cuối...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (SMD) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng chức vụ Kế toán trưởng...

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công ty...

25/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

29/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

29/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 29/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Trụ...

16/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng chức vụ Phó Giám đốc...

03/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

03/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

04/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng chức vụ Giám đốc...

04/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuyến chức vụ Giám đốc...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc gia hạn...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

05/05/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

28/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016Thời gian họp: 08h30, ngày 28/03/2016Địa điểm...

28/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

12/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ công bố khi có lịch chính thức Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ...

Doanh nghiệp cùng ngành