Lịch sự kiện

 • 13/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 03/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thành An 77 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017
  Thời gian họp: 09h00, ngày 03/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thành An 77, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Tình Hà Nam.
 • 03/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thành An - TNHH MTV 
  - Mã chứng khoán: X77 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683.847 CP (tỷ lệ 51%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 683.847 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 683.847 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/02/2017 
  - Ngày kết thúc giao dịch: 24/02/2017.
 • 17/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Fujisan Việt nam 
  - Mã chứng khoán: X77 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 693.800 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 693.800 CP 
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51,74% 
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/02/2017.
 • 17/02/2017

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Thành An 77 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.340.877
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 17/02/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 500 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

0.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.3
Giá mở cửa0.3
Giá cao nhất0.3
Giá thấp nhất0.3
Giá đóng cửa0.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,340,877
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7,444.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thành An 77 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thành An - TNHH MTV - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683.847 CP (tỷ lệ 51...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Fujisan Việt nam - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

17/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thành An 77 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành