Lịch sự kiện

 • 12/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27-03-2018
  Thời gian thực hiện: 12-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Đào tạo Bến Thành Group, địa chỉ: 212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.
 • 06/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố thay đổi mẫu dấu của công ty từ ngày 06/10/2017.
 • 29/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố miễn nhiệm ông Đỗ Phú Quang chức vụ Phó TGĐ từ ngày 29/09/2017.
 • 03/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017
  Thời gian họp: 03/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Đào tạo Bến Thành Group, địa chỉ: 212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
  + Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và một số nội dung khác.
 • 22/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 30/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh chức vụ Người CBTT từ ngày 30/09/2016.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016
  Thời gian thực hiện: 15/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2016
  Thời gian họp: 22/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Viễn Đông, địa chỉ: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.
 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/04/2016:

  - Ông Đỗ Phú Quang từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Ngọc Thái và ông Trần Đức Phú được bổ nhiệm tạm thời chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hương Giang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 02/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái chức vụ TGĐ từ ngày 28/01/2016.

  Tải file gốc
 • 18/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự ngày 18/11/2015:

  - Ông Nguyễn Ngọc Thái được bổ nhiệm Quyền TGĐ
  - Ông Vũ Bảo Vân từ nhiệm chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc
 • 12/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 12/10/2015:

  - Ông Nguyễn Ngọc Thái được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Vũ Bảo Vân được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hương Giang được bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
  - Ông Tề Trí Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 15/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân, TGĐ, chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Phan Quang Chất từ ngày 15/09/2015.

  Tải file gốc

 • 28/07/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đã mua vào 35.700 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 09/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 08/07/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 22/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố ông Vũ Mạnh Hùng từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/06/2015.

  Tải file gốc
 • 18/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 18/06/2015.

 • 08/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh thay thế bà Trịnh Thị Kim Chi làm người CBTT từ ngày 8/6/2015.

  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015
  Thời gian họp: 20/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, tp. HCM.

  Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.
  - Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và một số nội dung khác.

 • 03/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Lương Ngân Phân chức vụ kế toán trưởng và ông Vũ Bảo Vân chức vụ TGĐ từ 1/11/2014.

  Tải file gốc

 • 01/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/10/2014.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 02/06/2014.

 • 11/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 11/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014
  Thời gian họp: 11/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM)
  Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014.
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

  -Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, thay đổi trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, phương án trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2014, thù lao HĐQT và BKS năm 2014, danh mục các đơn vị kiểm toán năm 2014.
  - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2019)
 • 26/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2013

  File gốc

 • 24/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt 
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2013
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/01/2013

 • 04/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VT1: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/cổ phiếu

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Địa điểm thực hiện:
  + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần vật tư Bến Thành vào các ngay làm việc trong tuần từ ngày 04/06/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
  + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thời gian thực hiện: 04/06/2012

 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2012
  3. Lý do và mục đích: · Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian họp: 20/04/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau

 • 12/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP ­
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP ­
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.000 CP ­
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.000 CP ­
  Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần ­
  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh ­
  Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động thị trường không phù hợp ­
  Ngày bắt đầu giao dịch: 17/10/2011 ­
  Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2011

 • 17/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/10/2011
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2011

 • 12/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động thị trường không phù hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2011

 • 12/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu
  Thời gian thực hiện: 12/09/2011

 • 10/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
  Ngày có hiệu lực: 04/8/2011.

 • 13/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2011
  Thời gian thực hiện: 13/06/2011

 • 18/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VT1: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 16/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
  - Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2011

 • 06/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 28/4/2011
  - Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

 • 19/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VT1 (UpCoM) - 23/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (5%)
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/8/2010
  - Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
  - Thời gian thực hiện: Ngày 13/9/2010
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vật tư Bến Thành từ ngày 13/9/2010 và xuất trình CMND.

Giá trong ngày

29.0

8.2 (39.42%)
Giá tham chiếu20.8
Giá mở cửa20.8
Giá cao nhất20.8
Giá thấp nhất20.8
Giá đóng cửa20.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại50.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,955,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)56.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,301.7
P/E22.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,931.5
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

20.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

20.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-03-2018 Ngày đăng ký...

06/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố thay đổi mẫu dấu của công ty từ ngày 06...

29/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1) công bố miễn nhiệm ông Đỗ Phú Quang chức vụ Phó TGĐ...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp: 03/04...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

30/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh chức vụ Người...

15/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016Ngày...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/04/2016:- Ông Đỗ...

02/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

28/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái chức vụ TGĐ từ...

18/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự ngày 18/11/2015:- Ông Nguyễn Ngọc...

12/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 12/10/2015: - Ông Nguyễn Ngọc Thái được bổ...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân, TGĐ, chức vụ thành...

28/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đã mua vào 35.700 cổ phiếu làm cổ phiếu...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 100.000 cổ...

08/07/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu...

22/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố ông Vũ Mạnh Hùng từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ...

18/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Ngày giao dịch không...

08/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Minh thay thế bà Trịnh...

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015Thời gian...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Lương Ngân Phân chức vụ kế toán...

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Vũ Bảo Vân chức vụ phó TGĐ...

02/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch không...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014Thời gian họp: 11/04/2014Địa điểm tổ chức họp...

26/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

24/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/20133. Lý do và mục đích:...

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/20122. Ngày giao dịch...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012 2. Ngày giao dịch không...

12/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP ­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP ­ Số lượng cổ...

17/10/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP ...

12/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP...

12/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08...

10/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm...

13/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

18/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VT1: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VT1: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP ...

06/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3...

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

13/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VT1 (UpCoM) - 23/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (5%) - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2010 - Ngày giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam