Lịch sự kiện

 • 11/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018
  Thời gian họp: 11/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;
  - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;
  - Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018;
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - Báo cáo kết quả giao dịch giữa các bên có liên quan năm 2017 (theo điều 162 Luật Doanh nghiệp);
  - Báo cáo tiến độ dự án di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;
  + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017;
  + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ tạm trích các Quỹ, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  + Báo cáo dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
  + Đề xuất sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Thông qua miễn nhiệm và bẩu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
 • 30/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2017.
 • 13/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016
  - Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động và người quản lý Công ty
  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 07/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng Điều hành sản xuất và Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm trên cơ sở tách chức năng Phòng Điều hành sản xuất và Nghiên cứu Phát triển sản phẩm.

  Tải file gốc
 • 19/11/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH KPMG để kiếm toán BCTC cho giai đoạn từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/12/2016.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng cổ chứng khoán đăng ký giao dịch: 80.914.300
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 21/10/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 67.000 đồng/ CP.

Giá trong ngày

32.8

0.8 (2.5%)
Giá tham chiếu32.0
Giá mở cửa32.8
Giá cao nhất32.8
Giá thấp nhất32.8
Giá đóng cửa32.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại44.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)80,914,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,654.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,706.0
P/E19.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,280.0
P/B2.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

32.00

0.80 (2.44%)

00
15/10

32.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

32.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

32.80

0.00 (0.00%)

00
15/10

32.80

0.00 (0.00%)

00
14/10

32.00

1.30 (3.90%)

2,12069,466
11/10

33.30

0.50 (1.48%)

1003,330
09/10

33.80

0.00 (0.00%)

00
08/10

33.80

1.90 (5.96%)

71023,991
07/10

33.50

0.40 (1.21%)

3,204102,348
04/10

33.80

0.30 (0.88%)

2,40079,360
03/10

34.10

0.00 (0.00%)

30930

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018Thời gian họp: 11/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp: -...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD - Tài chính...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016...

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016.

04/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng...

19/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

21/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành