Lịch sự kiện

 • 11/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/12/2017
  Thời gian thanh toán : 11/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 11/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%/mệnh giá và lựa chọn ngày 27/12/2017 là ngày đăng ký cuối cùng.
 • 22/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố đã mua lại thành công 6.900.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 16/11/2017 đến ngày 22/11/2017.
 • 16/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) đăng ký mua lại tối đa 6.900.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/12/2017.
 • 27/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có tên gọi là Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO - Hòa Thắng.
 • 11/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 7 và mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 • 15/09/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Minh Huy chức vụ Phó TGĐ từ ngày 15/09/2017.
 • 08/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổng mức đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong.
 • 16/08/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/08/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2017
  Địa điểm thưc hiện: Trụ sở Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
 • 31/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa công ty và các công ty con, công ty liên kết
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua tổng mức đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong
  - Giải thể sàn giao dịch bất động sản VNECO - Chi nhánh của công ty
  - Chuyển nhượng phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Quản lý dự án Core ASIA.
 • 31/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 31/07/2017:

  - Ông Nguyễn Đậu Thảo chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phan Trịnh Anh Tuấn
  - Ông Trần Quang Cần chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trương Phước Nghĩa
  - Ông Phan Anh Quang chức vụ Phó TGĐ phụ trách tài chính
  - Ông Trần Quang Cần chức vụ Kế toán trưởng.
 • 28/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bà Nguyễn Thị Thúy Vinh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 28/07/2017.  
 • 25/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Trương Phước Nghĩa từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 25/07/2017.
 • 21/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Phan Trịnh Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 21/07/2017.
 • 03/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn bộ chi phí phát triển dự án đến thời điểm chuyển nhượng của dự án Khu tổ hợp trung tâm hương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Bảo Phước.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Trùng Phương - Lăng Cô cho ông Nguyễn Đức Thế Thảo.
 • 13/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/06/2017:

  - Bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Thanh Hồng
  - Miễn nhiệm ông Mai Anh Hoàng chức vụ Phó TGĐ.
 • 05/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Lê Thanh Hồng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 05/06/2017.
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Trùng Phương - Lăng Cô.
 • 24/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 24/03/2017
  Địa điểm họp:  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.
 • 23/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đoàn Đức Hồng, Thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/03/2017.
 • 23/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đặng Trọng Ngôn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT từ ngày 23/03/2017.
 • 17/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1.
 • 17/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Niêm yết thêm

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.075.448 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 90.432.953 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 29/12/2016 
  Ngày chính thức giao dịch : 06/01/2017.
 • 08/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 60 trái phiếu phát hành riêng lẻ còn lại trước ngày đáo hạn.

  Tải file gốc
 • 29/11/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10%) (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.075.858 cổ phiếu.
 • 27/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản - Du lịch VNECO.

  Tải file gốc
 • 26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 16/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Mai Anh Hoàng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại TP. HCM.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi chức vụ Phó TGĐ và ông Ngô Văn Cường chức vụ TGĐ từ ngày 15/06/2016.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đoàn Đức Hồng thôi giữ chức vụ TGĐ từ ngày 15/06/2016.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Du Lịch Xanh Huế VNECO thực hiện chuyển nhượng Khách sạn Xanh Huế.

  Tải file gốc
 • 03/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/05/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 03/06/2016
  Địa điểm thực hiên: Hội trường Tổng Công ty, số 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về hệ thống nhận diện thương hiệu VNECO.

  Tải file gốc
 • 13/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: VNE
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.665.130 CP, tỷ lệ 9,12%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 807.150 CP; nhận cổ tức bằng cổ phiếu 554.757 CP và quyền mua 1.109.514 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.136.551 CP, tỷ lệ 10,08%
  Lý do thay đổi sở hữu: Mua qua sàn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 6/4/2016.

  Tải file gốc
 • 23/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại một phần trái phiếu trước ngày đáo hạn.
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Bà Đoàn Thị Lê, em ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT/TGĐ, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu từ ngày 22/3 đến 20/4/2016.
 • 22/01/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.636.444 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 82.357.505 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 18/01/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 22/01/2016.
 • 01/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc Công ty con và cơ cấu tài sản của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho 53 nhà đầu tư.

  Tải file gốc
 • 05/10/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/10/2015

  1/ Trả cố tức năm 2014:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.212.214
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1) (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

  2/ Chào bán cổ phiếu cho CĐHH
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.424.428
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (10:2) (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).

 • 01/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh quy mô dự án khu tổ hợp VNECO Sơn Trà.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp động chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An VNECO.

  Tải file gốc

 • 01/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Nguyễn Trọng Bình, phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày 1/7/2015.

  File gốc

 • 04/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  VNE - Thay đổi BKS

  Bổ nhiệm ông Lê Chí Dũng - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
   
  Tải file gốc

 • 26/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Trọng Ngôn chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 26/5/2015.


  Tải file gốc

 • 25/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
  Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên website.

 • 25/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 2%/mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 25/12/2014.

 • 29/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi tổng mệnh giá 150 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 08/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ tổng mệnh giá 150 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 24/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 24/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 19/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 21/03/2014
  Thời gian: 8:30AM, ngày 24/6/2014
  Địa điểm: khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

 • 20/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  VNE - Thay đổi người CBTT

  Bổ nhiệm bà Trần Thị Lương - Phụ trách CBTT thay bà Trần Thị Phương Mai

 • 29/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm làm Thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Việt Thắng đã xin từ nhiệm.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
  Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

 • 09/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2012
  Lý do và mục đích :Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
  Thời gian: 27/04/2012
  Địa điểm: 64 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

 • 30/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 10/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VNE: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 27, 28/07/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu)
  - Ngày thanh toán: 10/08/2011

 • 01/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu
  Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận để lại chưa phân phối, Thặng dư vốn và Qũy đầu tư phát triển.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/06/2011.

 • 25/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 18/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 28/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VNE: nghị quyết 2011

  Link download 

 • 26/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:10/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 10, 11/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng:14/03/2011
  - Thời gian họp: 26/4/2011

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNE - Thông báo kết quả mua lại 700.000 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 04/11/2010

  Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 31.721.061 cổ phiếu
  gày chính thức giao dịch: 04/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 04/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VNE - Thông báo đăng ký mua lại 700.000 cổ phiếu quỹ

 • 27/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  VNE công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua 700.000 CP quỹ

  Linkdownload

 • 28/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Phân phối cổ phiếu

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/07/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Sở GD TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) như sau:

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 VND
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2010
  - Ngày GD không hưởng quyền: 20/07/2010

  * Trả cổ tức năm 2009:
  - Tỷ lệ thực hiện: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.344.216 cổ phiếu

  * Chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 8 cổ phiếu mới)
  - Giá chào bán: 10.000 VND/CP
  - Số lượng CP dự kiến phát hành: 25.376.864 cổ phiếu


  Linkdownload

 • 25/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   

 • 15/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
  Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam (mã CK: VNE) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:   13/04/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:   15/04/2009
  • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian họp dự kiến:   Công ty sẽ thông báo sau         
  • Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Green Plaza – 238 Bạch Đằng, Quận Hải   Châu, Tp. Đà Nẵng.

        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNE vào những ngày 14, 15 & 16/04/2009.      

 • 09/01/2009

  Thay đổi BLĐ

   Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã CK: VNE) thông báo về việc thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:

        Ông Trần Quang Cần- Phó phòng tài chính kế toán Tổng Công ty đã có đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát gửi đến Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Ông Cần là Phó Phòng Tài chính kế toán, thành viên BKS, không phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 36 Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính).

       Căn cứ Khoản 4b Điều 38 Điều lệ Tổng Công ty, ông Trần Quang Cần không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày có đơn xin từ chức gửi tới Tổng Công ty.

  Như vậy thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty còn lại là:

  1.  Ông Hồ Bá Thân, Đại học Tài chính kế toán- Trưởng ban

  2.  Ông Lê Thanh Nhã, Thành viên.

         Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cam kết sẽ bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2008.

Giá trong ngày

4.0

-0.44 (-9.91%)
Giá tham chiếu4.44
Giá mở cửa4.49
Giá cao nhất4.49
Giá thấp nhất4.4
Giá đóng cửa4.44
Khối lượng202,570
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)81,934,033
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)327.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,028.5
P/E3.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,559.1
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/07

4.44

0.06 (1.36%)

202,570896,240
05/07

4.38

0.04 (0.90%)

90,370396,000
04/07

4.42

0.02 (0.45%)

23,740104,720
03/07

4.44

0.00 (0.00%)

128,580570,140
03/07

4.44

0.00 (0.00%)

128,580570,140
02/07

4.44

0.17 (3.98%)

228,020998,970
01/07

4.27

0.01 (0.23%)

44,790188,810
28/06

4.28

0.00 (0.00%)

46,970198,800
27/06

4.28

0.01 (0.23%)

46,130197,570
26/06

4.29

0.08 (1.90%)

158,290669,270
25/06

4.21

0.04 (0.94%)

92,310392,570

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2017Ngày đăng ký...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

22/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố đã mua lại thành công 6.900.000...

16/11/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) đăng ký mua lại tối đa 6.900.000 cổ...

27/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con có...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại...

15/09/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Minh Huy chức...

08/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổng mức đầu tư dự...

16/08/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/08/2017Ngày đăng ký cuối...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa công ty và các công ty con, công ty liên kết- Tổ...

31/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 31/07/2017:- Ông Nguyễn Đậu Thảo chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phan Trịnh Anh...

28/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố bà Nguyễn Thị Thúy Vinh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ...

25/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Trương Phước Nghĩa từ nhiệm chức vụ...

21/07/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) công bố ông Phan Trịnh Anh Tuấn từ nhiệm chức...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của...

13/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/06/2017:- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường chức vụ...

05/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Lê Thanh Hồng chức vụ Thành viên HĐQT từ...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc thành lập công ty con là Công ty TNHH...

24/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/03/2017 Ngày đăng ký...

23/03/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đoàn Đức Hồng, Thành viên HĐQT,...

23/03/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đặng Trọng Ngôn từ nhiệm chức vụ Chủ...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn...

17/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

06/01/2017

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.075...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 60...

29/11/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016 Ngày đăng...

27/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

26/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện...

16/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Mai Anh Hoàng chức vụ...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi chức vụ...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Đoàn Đức Hồng thôi giữ chức vụ...

08/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công người...

03/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

03/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về hệ thống nhận diện...

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: VNESố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.665.130...

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại một phần...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Đoàn Thị Lê, em ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT/TGĐ, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu từ...

22/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.636.444 cổ...

01/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối...

05/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 07/10/2015 1/ Trả cố tức năm 2014:...

01/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh quy...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hợp...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố ông Nguyễn Trọng Bình, phó TGĐ, nghỉ hưu...

04/06/2015

Thay đổi BLĐ

VNE - Thay đổi BKSBổ nhiệm ông Lê Chí Dũng - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tải file gốc

26/05/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Trọng Ngôn chức vụ chủ...

25/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

08/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

24/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

24/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 19/03/2014Ngày...

20/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng chuyển nhượng...

18/12/2013

Thay đổi BLĐ

VNE - Thay đổi người CBTT Bổ nhiệm bà Trần Thị Lương - Phụ trách CBTT thay bà Trần Thị Phương Mai

29/07/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm làm Thành viên Hội đồng...

12/07/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

26/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013...

09/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2012 Ngày...

30/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

10/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNE: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 27, 28...

01/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận...

25/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

18/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNE: nghị quyết 2011Link download

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:10/03/2011 ...

24/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE - Thông báo kết quả mua lại 700.000 cổ phiếu quỹLinkdownload

04/11/2010

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNE - Thông báo đăng ký mua lại 700.000 cổ phiếu quỹ

27/10/2010

Họp Hội đồng Quản trị

VNE công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua 700.000 CP quỹLinkdownload

28/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Phân...

20/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Sở GD TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) như sau:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá : 10.000 VND- Ngày đăng ký cuối...

25/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm2009

09/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam (mã CK: VNE) như sau...

09/01/2009

Thay đổi BLĐ

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Mã CK: VNE) thông báo về việc thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:       Ông Trần Quang Cần- Phó phòng tài chính kế toán Tổng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam