Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09-04-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh.
 • 07/02/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/01/2018
  Thời gian thanh toán : 07/02/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 23/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quang chức vụ Phó TGĐ từ ngày 23/01/2018.
 • 09/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017.
 • 25/12/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2017
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 05/01/2018
  Địa điểm tổ chức: Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty CP Hàng không Vietjet, lầu 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung xin ý kiến:
  + Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên 40%);
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
  + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
  + Thay đổi Điều lệ Công ty.
 • 29/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 27/10/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 128.955.224 cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 451.343.284 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/10/2017
  Ngày giao dịch chính thức: Ngày 27/10/2017.
 • 29/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng và phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành này.
 • 22/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) trả cổ phiếu thưởng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/09/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 128.955.224 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới).
 • 30/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 25/09/2017 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
 • 15/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/07/2017
  Thời gian thanh toán : 15/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 14/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố bổ nhiệm ông Lưu Đức Khánh chức vụ Người công bố thông tin thay thế bà Noraesyah Yvonne Binti Abdullah từ ngày 01/07/2017.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm bà Noraesyah Yvonne Binti Abdullah chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 01/07/2017.
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ ức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 30/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2017
  Thời gian thanh toán : 30/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.
 • 20/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2017
  Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 20/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Nhà hát Lớn thành phố - Số 07 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo tình hình HĐKD năm 2016 và báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
  + Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016;
  + BCTC đã kiểm toán năm 2016;
  + Các nội dung khác.
 • 07/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 20/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 28/02/2017

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet chính thức niêm yết trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 300.000.000 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 06/02/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 28/02/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 90.000 đồng/cổ phiếu.
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

Tổng quanBiến động giá

VJC

101.6 ▼

-46.6 (-45.87%)

 

Giá trong ngày

101.6

-46.6 (-31.44%)
Giá tham chiếu148.2
Giá mở cửa146.0
Giá cao nhất148.4
Giá thấp nhất146.0
Giá đóng cửa148.2
Khối lượng506,950
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)451,343,284
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)45,856.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)9,631.8
P/E10.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)25,706.2
P/B4.0
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

148.20

2.20 (1.50%)

506,950145,725,630
16/01

146.00

0.00 (0.00%)

404,540183,635,300
15/01

146.00

0.00 (0.00%)

422,93061,601,870
15/01

146.00

0.00 (0.00%)

422,93061,601,870
14/01

146.00

0.50 (0.34%)

486,13071,037,650
13/01

146.50

0.30 (0.20%)

466,570182,938,930
10/01

146.20

0.00 (0.00%)

483,90070,579,000
09/01

146.20

1.40 (0.96%)

451,44065,693,450
08/01

144.80

1.10 (0.75%)

417,20060,395,330
07/01

145.90

0.10 (0.06%)

360,76052,603,220
06/01

146.00

2.00 (1.35%)

334,35080,634,110

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018...

07/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quang chức vụ Phó TGĐ từ...

09/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng...

25/12/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2017Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 05/01...

29/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ...

27/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 128.955...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành...

22/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) trả cổ phiếu thưởng: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 25/09/2017 là ngày đăng ký...

15/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

14/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố bổ nhiệm ông Lưu Đức Khánh chức vụ Người công bố thông tin thay thế bà Noraesyah Yvonne Binti...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm bà Noraesyah Yvonne Binti Abdullah chức vụ Giám đốc Tài...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ ức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2017Thời gian thực hiện: 07h30, ngày...

07/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc thời gian và địa điểm tổ chức...

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017...

28/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 300.000.000 cổ phiếuNgày niêm yết có hiệu lực : 06/02...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam